Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling blev afholdt lørdag den 20. maj 2023 kl. 09:30 i “Bedste Hus”.

Efter generalforsamlingen var der undervisning af Anders fra Hjerteforeningen. Emnet var vores nye Hjertestarter og en introduktion på godt 45 minutter.

Forslaget om en mindre revidering af Ordensbestemmelserne blev godkendt. De kan nu ses på hjemmesiden. Ligeledes kan formandens beretning læses, og endelig er der nedenfor billeder fra Hjerteredder kurset.

Stor tak til alle fremmødte og til Anders. God sommer!

John Kristensen
Formand GF15
formand@gf15.dk