FÆLLESHEGNET

Aftalen om fælleshegnet mod Kjærsgården:

I 2013 blev der indgået en skriftlig aftale med Brith og Thomas Goldschmidt, der ejer Kjærsgården. Aftalen er bekræftet februar 2023. Aftalen betyder, at vores fælleshegn må skæres ned til 3 meter. I praksis betyder det, at der må skæres ned til ikke under 2,70 meter, så ny vækst kan danne krone. Se eksempelvis nedskæring ved Peter Bandholm, Bekkasinvej 12. Peter har ladet enkelte træer stå, til gavn for træk fugle og fx fasaner, der sover i disse træer om natten.
Ved nedskæring til 3 meter står grundejer selv for arbejdet og evt. udgifter. Det afskårne skal, som udgangspunkt, køres væk eller flises ud. I begrænset omfang og uden at ødelægge dyreveksler, kan der lægges mindre grene/kvas. Vejledning og gode råd kan indhentes via Peter Bandholm på mail: peter@gf15.dk.

Foreningens Fælleshegn mod Kjærsgården går langs den orange linje.
Billeder af fælleshegn ud for Bekkasinvej12 taget fra Geodatastyrelsens Skråfoto databasen.
Fælleshegn ved Bekkasinvej med enkelte højere træer.
Fælleshegn på 3 meter, der giver morgensol.
Intakte dyreveksler i fælleshegnet.

Generelle regler og retningslinjer:
Et fælleshegn er karakteriseret ved, at det står lige i skellinjen. Kig efter skelpæle eller et matrikelkort for at finde skellinjen. En landinspektør kan fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed.
Et fælleshegn skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille din og din nabos grund.
Det kræver enighed med naboen at ændre et fælleshegn. Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig, medmindre I aftaler andet.
Din nabo og dig kan begge kræve, at jeres levende fælleshegn én gang årligt klippes ned den vejledende højde for fælleshegn mod landbrug eller skov: 5 meter.
Fælleshegnet eller jorden omkring må ikke blive beskadiget. Vokser der grene ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at det bliver beskadiget, må du derfor gerne klippe grenene af i skellinjen.
Opstår der uenighed om et hegn, kan hegnslovens retningslinjer træde i kraft. Det kræver et hegnsyn at få afgjort en strid.