BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Kommunikation til bestyrelsen kan ske via mail til bestyrelsen@gf15.dk.

PositionNavnEmailValgt
FORMANDJohn Kristensen (JK)formand@gf15.dk2024
KASSERERKlaus Enggaard Rasmussen (KER)kasserer@gf15.dk2024
SEKRETÆRMarianne Striboldt (MS)marianne@gf15.dk2023
BESTYRELSESMEDLEMJan Henriksen (JH)jan@gf15.dk2023
BESTYRELSESMEDLEMGry Valbum (GV)gry@gf15.dk2024*
SUPPLEANTLotte Scheel Jacobsen (LS)lotte@gf15dk2024*
SUPPLEANTPeter Bandholm (PB)peter@gf15.dk2024
REVISORPeter Bandholm (PB)peter@gf15.dk2024
REVISORSUPPLEANTOle Nørgaard (ON)2024
* Lotte og Gry er valgt for ét år, da de træder ind i hhv Anders og Egon Møllers positioner (valgt 2023). Således på genvalg i 2025.