IGANGVÆRENDE SAGER

Senest opdateret: 01 MAR 2024.

Bestyrelsen arbejder pt. med følgende emner:

1.     Hvordan sikrer vi at alle medlemmer af foreningen, nye såvel som eksisterende, overholder foreningens tinglyste deklarationer ifm. byggesager?
Information på www.gf15.dk og ansøgningsformular.

2.     Etablering af chikane for enden af stien langs Kjærsgården ud mod Hejrevej. Der opsættes bøjlesæt ved Hejrevej.
Arbejdet afventer at jorden tør op – forventes etableret marts/april 2024.

3.     Renovering af ujævn sti mellem Hejrevej og ”Mælkerenden” bag Gærdesmuttevej. De værste ujævnheder er rettet op i forbindelse med Store Havedag 2023. Vi er i fortsat dialog med Teknisk Forvaltning i Slagelse Kommune for, at få ændret den kommunale opfattelse af ejerforholdet af stien. Denne ejes rettelig af Pumpelauget, der således også har vedligeholdelsespligten.

4.     Anskaffelse og installation af hjertestarter.
Hjerterstarteren er indkøb i fællesskab med Grundejerforeningen Strandhøj og er opsat og i brug pr. 02.02.2023. Se mere på hjemmesiden under hjertestarter.

5.     Spuling af kendte dræn samt kortlægning af alle tilgængelige dræn på foreningens område. Spuling foretages i august/september, hvor der ligeledes med bistand fra Slagelse Kloakservice tilstræbes at opnå fuld dokumentation af alle dræn på foreningens område. Bestyrelsen har med baggrund i gamle kort mv. en idé om, at der muligvis forefindes udokumenterede spulebrønde på en eller flere matrikler i området. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid tage kontakt til berørte grundejere, med henblik på at få adgang til en eller flere brønde.
Arbejdet pågår – opdatering på kommende generalforsamling, hvor et “Drænudvalg” vil blive etableret.

6.     Hjemmesiden: Bestyrelsen ønskede etablering af en sådan, med henblik på at skabe elektronisk adgang for foreningens medlemmer, til relevant materiale såsom bestyrelses- og generalforsamlingsreferater, opslagstavle, aktiviteter mv.
Hjemmesiden er lavet og vil løbende blive udbygget og opdateret. Inputs/feedback er meget velkommen.

Bestyrelsen håber, at vi ses til Generalforsamlingen 2024, der bliver afviklet 18.05.2024 på Bedste Hus!